Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1377/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
05/09/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác