Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4906/UBND-KT
Ngày ban hành
03/09/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v thực hiện Tiểu dự án 3 nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác