Thông tin văn bản

Số ký hiệu
98/TTr-UBND
Ngày ban hành
22/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn 2016-2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác