Thông tin văn bản

Số ký hiệu
96/TTr-UBND
Ngày ban hành
16/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác