Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1178/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
16/08/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác