Thông tin văn bản

Số ký hiệu
92/TTr-UBND
Ngày ban hành
07/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy đinh mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bi ô nhiễm trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác