Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4507/UBND-KT
Ngày ban hành
12/08/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo nội dung Thông tư thay thế hướng dẫn chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị HCSN quy định tại Thông tư 195/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác