Thông tin văn bản

Số ký hiệu
192/PC-KGVX
Ngày ban hành
06/08/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Phiểu chuyển Sở Tài chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác