Thông tin văn bản

Số ký hiệu
91/TTr-UBND
Ngày ban hành
06/08/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích Thắng cảnh núi Thới Lới và di tích Thắng cảnh núi Giếng Tiền là di tích cấp Quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác