Thông tin văn bản

Số ký hiệu
175/BC-UBND
Ngày ban hành
01/08/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác