Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1112/BC-VP
Ngày ban hành
31/07/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 30, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác