Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1085/BC-VP
Ngày ban hành
25/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác