Thông tin văn bản

Số ký hiệu
165/BC-UBND
Ngày ban hành
23/07/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác