Thông tin văn bản

Số ký hiệu
167/BC-UBND
Ngày ban hành
23/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vũng giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác