Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4077/UBND-KGVX
Ngày ban hành
19/07/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác