Thông tin văn bản

Số ký hiệu
43/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/05/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác