Thông tin văn bản

Số ký hiệu
155/BC-UBND
Ngày ban hành
10/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng các nguồn lực trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác