Thông tin văn bản

Số ký hiệu
151/BC-UBND
Ngày ban hành
09/07/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII (Phục vụ kỳ họp thứ 15 giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa XII)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác