Thông tin văn bản

Số ký hiệu
76/TTr-UBND
Ngày ban hành
27/06/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác