Thông tin văn bản

Số ký hiệu
61/QĐ-VP
Ngày ban hành
26/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2019 cho Trung tâm Công báo và Tin học
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác