Thông tin văn bản

Số ký hiệu
909/TB-VP
Ngày ban hành
20/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Thông báo phân công xử lý công việc thư ký Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác