Thông tin văn bản

Số ký hiệu
120/BC-UBND
Ngày ban hành
19/06/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 302/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về việc thực hiện Dự án 1, Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác