Thông tin văn bản

Số ký hiệu
55/QĐ-VP
Ngày ban hành
18/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức làm công tác lưu trữ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác