Thông tin văn bản

Số ký hiệu
654/TB-VP
Ngày ban hành
24/05/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác