Thông tin văn bản

Số ký hiệu
828/BC-VP
Ngày ban hành
07/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Việc thực hiện kết quả thanh tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác