Thông tin văn bản

Số ký hiệu
68/TTr-UBND
Ngày ban hành
13/06/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác