Thông tin văn bản

Số ký hiệu
113/BC-UBND
Ngày ban hành
12/06/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 và Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác