Thông tin văn bản

Số ký hiệu
110/BC-UBND
Ngày ban hành
11/06/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác