Thông tin văn bản

Số ký hiệu
91/KH-UBND
Ngày ban hành
11/06/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Kiểm tra việc thực hiện các Đề án: “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2015 - 2020”; “Tha tù trước thời hạn có điều kiện” và “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác