Thông tin văn bản

Số ký hiệu
104/BC-UBND
Ngày ban hành
04/06/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác