Thông tin văn bản

Số ký hiệu
88/BC-UBND
Ngày ban hành
21/05/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Tình hình triển khai thực hiện các chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác