Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2385/UBND-NNTN
Ngày ban hành
15/05/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác