Thông tin văn bản

Số ký hiệu
35/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/05/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu Gói thầu cung cấp Giấy phép cập nhật cho thiết bị lọc thư rác Fortimail 400C
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác