Thông tin văn bản

Số ký hiệu
85/BC-UBND
Ngày ban hành
14/05/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Kết quả rà roát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác