Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2322/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
13/05/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác