Thông tin văn bản

Số ký hiệu
42/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/03/2010
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Đức Lâ n, huyện Mộ Đức, giao cho Ban Quản lý các cụm công nghiệp huyệ n Mộ Đức, để xây dựng Cụm công nghiệp Thạch Trụ (giai đoạ n 2)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác