Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2267/UBND-NNTN
Ngày ban hành
09/05/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tham gia góp ý Dự thảo lần thứ nhất và đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác