Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2213/UBND-CNXD
Ngày ban hành
07/05/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà) đoạn Km6 - Km17+750 (trừ đoạn Km8+265 - Km11+500)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác