Thông tin văn bản

Số ký hiệu
32/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/05/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác