Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2124/UBND-KGVX
Ngày ban hành
03/05/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v xây dựng báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch và đánh giá tình hình phát triển kinh tế trong lĩnh vực thể thao
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác