Thông tin văn bản

Số ký hiệu
45/TTr-UBND
Ngày ban hành
26/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác