Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2072/UBND-NNTN
Ngày ban hành
26/04/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác