Thông tin văn bản

Số ký hiệu
278/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện trong năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác