Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1929/UBND-NNTN
Ngày ban hành
19/04/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác