Thông tin văn bản

Số ký hiệu
530/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác