Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1751/UBND-KGVX
Ngày ban hành
10/04/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác