Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1735/UBND-KGVX
Ngày ban hành
10/04/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v chủ trương cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác