Thông tin văn bản

Số ký hiệu
32/TTr-UBND
Ngày ban hành
02/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác