Thông tin văn bản

Số ký hiệu
404/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/03/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt danh sách được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại các Quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg, số 142/2008/QĐ-TTg và số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác