Thông tin văn bản

Số ký hiệu
26/QĐ-VP
Ngày ban hành
18/03/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác